NHIL

Styret/kontaktinfo

Styret/kontaktinfo

Hovedstyre:

Leder: Anders Olav Dale (styret.nhil@gmail.com)

Nestleder: Odd Harald Dommersnes

Kasserer: May Rossnes (regnskap.nhil@gmail.com)

Fotballeder: Ronny Borgen Hansen (fotballeder.nhil@gmail.com)

Håndballeder: Kristin Brakstad Traa (nordreholsnoy@rvn.handball.no)

Styremedlem: Anne Grete Eide 

Styremedlem: Jan Åge Tangen

1.vara: Linda Langenes

2.vara: Eivind Isdal

3.vara: Thomas Mjelde

 

Håndballstyre:

Håndballeder & barneidrettsansvarlig: Kristin Brakstad Traa (nordreholsnoy@rvn.handball.no)

Hjemmekampansvarlig: Jan Erik Fjeldsbø & Tore Bjørset

Materialforvalter / Dommerkontakt : Inger Helen Husebø 

Barneidrettsansvarlig: Ane Bysheim

Hallvaktansvarlig: Johan Nilssveen

Ungdoms repr.: Thale Sæterstøl & Ingebjørg Nilsen 

 

Fotballstyre:

Fotballeder: Ronny Borgen Hansen (fotballeder.nhil@gmail.com)

Øvrige medlemmer: Mario-Alexander Vikan Bertheussen, Geir Ove Dalland, Robert Blom, Kjersti Monsen, Klaus Spjeld, Pål Husebø

Roller som er organisert under fotballstyret:

Materialforvalter: Frode Olsvoll

Kioskansvarlig: Irene Baug


Bane- og vedlikeholdsnemd:

Kjartan Sagstad Dalstø

Helge Rossland

Bjørn Arild Rossland

Klaus Spjeld

Lars Skintveit

Svein Ådlandsvik

Anders Fløysand

André Skurtveit

 

Oppdatert etter årsmøtet i mars 2017

 

 

 

Postboks 29, 5917 Rossland

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift