NHIL

Politiattest

Politiattest

Krav om politiattest i Nordre Holsnøy IL

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Nordre Holsnøy IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Frode Olsvoll (fotball) og Kristin Brakstad Traa (håndball)

eller deres stedfortreder:

Anders Olav Dale (styreleder NHIL)

Representantene har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 

Innhenting steg for steg:

Steg 1
Idrettslaget skal først bekrefte behovet for attesten på eget skjema, og gi dette til søkeren.

https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2601.pdf

I bekreftelsen skal idrettslaget blant annet fylle ut lovhjemmel. Idretten har to lovhjemmel å vise til:

Politiregisterforskriften § 34-1. For personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Politiregisterforskriften § 34-13. For personer som i samarbeid med det offentlige skal arbeide eller ha oppgaver knyttet til trening for barn utenfor frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

 

Steg 2
Deretter skal søkeren selv søke om attest elektronisk.

Elektronisk søknad om politiattest

Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
Elektronisk innlogging bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke signere ytterligere eller legge ved kopi av legitimasjon.

Under "kontaktinformasjon", fyll inn e-postadresse og telefonnummer.
Under "Formål med attesten" velger du "Frivillige organisasjoner" for både "Kategori" og "Formål.
Under "Legg ved bekreftelse på formål" legger du ved dokumentet som du har fått fra idrettslaget, jfr steg 1.

- Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt. 
- Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
- Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
- Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).

Trykk "Send søknad".

 

Steg 3
Vent på svar fra Politiet. Saksbehandlingstiden er på ca 2 uker. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

 

Steg 4
Den som er søknaden gjelder for skal framvise sin politiattest til den som er oppnevnt som ansvarlig for politiattester fra styret.

Idrettslaget skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Med vennlig hilsen 
Styret i Nordre Holsnøy IL

Postboks 29, 5917 Rossland

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift