NHIL

Nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep

Nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikkje skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. NIF har laga ein veileder som skal gjøre det enklare å melde ifrå om seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Seksuell trakassering og overgrep skal ikkje skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. NIF har laga ein veileder som skal gjøre det enklare å melde ifrå om seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Norsk idrett har nulltoleranse for ei kvar form for diskriminering og trakassering (IPD, side 11). Dette betyr at det alltid skal reagerast på slike handlingar. Denne rettleiaren skal gjere det lettare å rapportere, handtere og reagere på seksuell trakassering og overgrep.

Norsk idrett har eigne retningsliner mot seksuell trakassering og overgrep.

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brot på retningslinene. Styret i kvart idrettslag har ansvar for at retningslinene er kjende og vert følgde.

Seksuelle overgrep er brot på Straffelova (kap.26), og skal meldast til og etterforskast av politiet.

Norges idrettsforbund har en veileder som skal gjøre det enklere å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep i idretten. Den finn du ved å klikke deg inn på denne nettsida: 
https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/

Postboks 29, 5917 Rossland

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift