Åpent basseng på torsdag

Førstkommende torsdag (11/4) blir det åpent basseng på Rossland skole fra kl. 17.30-20.00. Les saken for mer informasjon om inndeling av tider og aldersgrense.

Førstkommende torsdag (11/4) blir det åpent basseng på Rossland skole fra kl. 17.30-20.00. Dette er et etterlengtet tilbud som vi endelig får opp å gå. NHIL takker alle som har meldt seg klar til å være livredningsvakter. Uten dere ville ikke dette vært mulig. 
 
Det er lagt opp til at det skal være to livredningsvakter som har tatt livredningskurs tilstede når bassenget er åpent. 
 
Bassengtiden blir delt opp i to bolker. Fra kl. 17.30-18.30 for familier med yngre barn og kl. 18.30-20.00 for eldre ungdommer og voksne. Aldersgrense for å komme alene uten følge med voksen er 14 år (gå i 9.klasse). Det er dette som menes med eldre ungdommer. Disse må selvsagt være svømmedyktig. Vi setter en grense på 30 stk. i bassenget samtidig i første bolk og 25 stk. samtidig i bassenget i andre bolk. 

Det blir ikke tatt inngangspenger. 

En del ting som tidspunkt for åpent basseng, bolkinndelingen, inngangspenger, maks antall personer i bassenget samtidig o.l. må vi evaluere og justere underveis etter hvert som vi skaffer oss erfaringer. 
 
Vi gleder oss til oppstart. Velkommen!
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift